M. Mussorgsky “Boris Godunov”
09.07.2018
19:00
Moscow, RUSSIA
Bolshoi Theatre

Conductor – Tugan Sokhiev
Director – Igor Ushakov
Sets – Alyona Pikalova
Costumes – Elena Zaytseva
Lighting – Sergei Shevchenko
Choreographer – Ekaterina Mironova
Chorus master – Valery Borisov


Boris Godunov – Dmitry Ulyanov
Xenia – Xenia Dezhneva
Fyodor – Elena Novak
Xenia’s Nurse – Evgeniya Segenyuk
Prince Vasily Ivanovich Shuisky –
Andrei Shchelkalov – Aluda Todua
Pimen – Pyotr Migunov
Pretender – Eduard Martynyuk
Marina Mnishek – Svetlana Shilova
Varlaam – Valery Gilmanov
Missail – Vadim Tikhonov
Innkeeper – Irina Rubtsova
Simpleton – Yaroslav Abaimov
Nikitich – Vladimir Komovich
Mityusha – Yuri Syrov

Please follow and like us: