M. Mussorgsky “Khovanshchina”
05.12.2018
19:00
Moscow, RUSSIA
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre

Music Director and Conductor – Alexander Lazarev
Stage Director – Alexander Titel
Choreographer – Larisa Alexandrova
Set Designer – Vladimir Arefiev
Costume Designer – Maria Danilova
Lighting Designer – Damir Ismagilov


Prince Ivan Khovansky — Dmitry Ulyanov
Prince Andrey Khovansky — Nikolay Erokhin
Prince Vasiliy Golitsin — Valery Mikitsky
Boyar Fyodor Shaklovity — Alexey Shishlyaev
Dosifey — Denis Makarov
Marfa — Natalia Zimina
Emma — Elena Guseva
Susanna — Irina Vashchenko
Scrivener — Chingis Ayusheev
Kuzka — Dmitry Polkopin
Streshnev — Alexander Nesterenko

Please follow and like us: