N. Rimsky-Korsakov “Sadko”
15.02.2020
19:00
Moscow, RUSSIA
Bolshoi Theatre

Conductor – Timur Zangiev
Director and Set Designer – Dmitry Tcherniakov
Costume Designer – Elena Zaitseva
Lighting Designer – Gleb Filshtinsky
Chief Chorus Master – Valery Borisov


Sadko – Ivan Gyngazov
Volkhova –  Nadezhda Pavlova
Lyubava – Ksenia Dudnikova
Nezhata – Yuri Minenko
The Varangian – Dmitry Ulyanov
The Venetian  – Andrey Zhilihovsky
The Indian -Alexey Neklyudov
Foma Nazarich – Sergey Radchenko
Luca Sinovic – Vladimir Komovich
Ocean-Sea – Nikolai Didenko
Duda – Mikhail Petrenko
Sopel – Andrey Popov
Starchishe – Sergei Murzaev