M. Mussorgsky “Boris Godunov”
04.11.2020
19:00
Moscow, RUSSIA
Bolshoi Theatre

Conductor – Tugan Sokhiev


Boris Godunov – Dmitry Ulyanov
Xenia – Anastasia Lerman
Fyodor – Ekaterina Vorontsova
Xenia’s Nurse – Evgeniya Segenyuk
Prince Vasily Ivanovich Shuisky – Roman Muravitsky
Andrei Shchelkalov – Andrei Potaturin
Pimen – Alexei Tikhomirov
Pretender – Timofei Dubovitsky
Marina Mnishek – Agunda Kulaeva
Varlaam – Valery Gilmanov
Missail – Ivan Maximeyko
Innkeeper – Elena Manistina
Simpleton – Konstantin Artemiev
Nikitich – Nikolai Kazansky
Mityusha – Yuri Syrov