N. Rimsky-Korsakov “Sadko”
26.11.2020
19:00
Moscow, RUSSIA
Bolshoi Theatre

Conductor – Timur Zangiev
Director and Set Designer – Dmitry Tcherniakov


Sadko-Nazhmiddin Mavlyanov
Volkhova – Nadezhda Pavlova
Lyubava – Kseniya Dudnikova
Nezhata – Yuri Minenko
The Varangian – Dmitry Ulyanov
The Venetian  – Igor Golovatenko
The Indian –
Foma Nazarich – Roman Muravitsky
Luca Sinovic – Vladimir Komovich
Ocean-Sea – Stanislav Trofimov
Duda – Mikhail Petrenko
Sopel – Maxim Pasteur
Starchishe – Sergei Murzaev