P. Tchaikovsky “Mazeppa” (concert version)
10.11.2021
18:00
Baden-Baden, GERMANY
Festspielhaus Baden-Baden

Conductor – Kirill Petrenko


Maria – Olga Peretyatko
Mazepa – Vladislav Sulimsky
Kotchubei – Dmitry Ulyanov
Lyubov – Oksana Volkova
Andrei – Dmitry Golovnin
Iskra – Anton Rositskiy
Orlik – Dimitry Ivashchenko
Drunk Cossak – Alexander Kravets
Rundfunkchor Berlin